Zainwestuj w siebie! Uprawnienia elektryczne SEP

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aby podjąć pracę na stanowisku elektryka, konieczne są odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Gdzie można zrobić kurs? Jak zdobyć uprawnienia elektryczne SEP? Zapraszamy do lektury!

Uprawnienia elektryczne SEP – gdzie można zrobić kurs?

Uprawnienia elektryczne SEP to kwalifikacje, które uprawniają do pracy z urządzeniami  elektrycznymi. Wiedza ta jest niezbędna, by podjąć pracę przy urządzeniach elektrycznych, instalacjach elektrycznych oraz sieci, polegającą na:

 • Eksploatacji
 • Obsłudze
 • Konserwacji
 • Montażu
 • Pracach kontrolno-pomiarowych
 • Remontach

Kurs na elektryka można zrobić w wielu miastach Polski. Aby wyrobić uprawnienia elektryczne SEP, należy przystąpić do szkolenia oraz egzaminu. Zarówno kurs, jak i egzamin, składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. Aby przystąpić do zajęć, należy spełnić jedynie dwa warunki: posiadać wykształcenie na poziomie podstawowym oraz być pełnoletnim.

Uprawnienia elektryczne SEP – jak wygląda egzamin?

W trakcie zajęć przygotowujących do egzaminu SEP, uczestnik poznaje najważniejsze informacje dotyczące dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Egzamin obejmuje:

 • zasady budowy i działania urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych
 • najważniejsze przepisy i wymagania dotyczące obsługi urządzeń elektrycznych, a także przyłączania do sieci, norm i warunków technicznych
 • zasady i przepisy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
 • zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci
 • zasady postępowania w przypadku awarii lub innych zagrożeń bezpieczeństwa

Co warto wiedzieć o egzaminie SEP?

Chęć przystąpienia do egzaminu SEP można zgłosić w wybranej placówce SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). Oddziały SEP znajdują się między innymi w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Opolu oraz wielu innych miastach Polski.

Koszt przystąpienia do egzaminu w roku 2018 wynosił 210,00 zł, do egzaminu można podchodzić wielokrotnie (każdorazowo za opłatą). Po ukończeniu kursu (w przypadku zdanego egzaminu) uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zdobytych uprawnieniach SEP, ważne przez 5 najbliższych lat.

UWAGA: Przedawnione świadectwo SEP jest nieważne. Ze względu na ciągły rozwój technologii i zmiany w prawie energetycznym, po upływie 5 lat należy wyrobić kwalifikacje ponownie.