Aparat tlenowy – jak otrzymać dofinansowanie?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Aparat tlenowy można wypożyczyć lub zakupić na własność. Jest on konieczny, by poddać pacjenta zabiegowi tlenoterapii. Jak otrzymać dofinansowanie na zakup takiego sprzętu? Podpowiadamy na bergside.pl!

Aparat tlenowy – dla kogo jest zalecany?

Aparaty tlenowe zmodernizowały proces leczenia chorób układu oddechowego oraz przewlekłych chorób, które przyczyniają się do zaburzeń w oddychaniu. Niedawno jeszcze pacjenci biorący udział w tlenoterapii musieli stale przebywać na terenie SOR. Dziś mogą oni zakupić aparaty tlenowe do domu i korzystać z nich pod opiekę rodziny.

Urządzenia te są zalecane w szczególności osobom, które cierpią na:

  • POCHP,
  • raka płuc,
  • astmą oskrzelową,
  • mukowiscydozę.

Są także zalecane przy niewydolności nerek, zaburzeniach neurologicznych, schorzeniach onkologicznych oraz pomocniczo w rehabilitacji. Nie są jednak tanie.

Aparat tlenowy – jak uzyskać dofinansowanie?

Nowoczesne aparaty tlenowe są ciche i zużywają niewiele prądu. Cechuje je tańsza eksploatacja niż w przypadku butli tlenowych oraz łatwiejsza obsługa. Koszt wypożyczenia takiego urządzenia może wynosić od kilkuset złotych miesięcznie wzwyż. Natomiast jeśli myślimy o zakupie aparatu tlenowego na własność, należy się przygotować na wydatek rzędu od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jak uzyskać dofinansowanie na zakup takiego sprzętu?

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – aparatów tlenowych w NFZ może się ubiegać osoba, która cierpi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i wymaga domowego leczenia tlenem. Poza udziałem w programie DLT możliwe jest także przyznanie środków na terapię z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przepisy prawa nie dookreślają, na jaki sprzęt do rehabilitacji można uzyskać dofinansowanie, podstawą uznania jest zazwyczaj opinia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat dofinansowań tlenoterapii?

Aby poznać możliwe szanse na uzyskanie dofinansowania, najlepiej zgłosić się bezpośrednio do PCPR lub biura MOPS właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ ilość realizowanych programów wsparcia jest zależna między innymi od aktualnych zasobów finansowych. Znane są przypadki, gdy pacjenci otrzymali takie dofinansowanie, nawet do kwoty wynoszącej 90% wartości zakupu.