Giełda jest wirtualnym rynkiem, w którym mają miejsce transakcje dotyczące produktów i usług. Dotyczy najczęściej papierów wartościowych, akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Giełda jest bardzo wymagająca i ryzykowna dla inwestorów. Jakie cechy powinien mieć gracz, by poradzić sobie w mechanizmach ruletki giełdowej?

Czym jest forex?

Stereotyp gracza giełdowego

Kultura masowa utrwaliła w świadomości ludzi obraz gracza giełdowego:

 to osoba pozbawiona skrupułów
 podejmuje wielkie ryzyko, stawia wszystko na jedną kartę
 jest uzależniona od giełdy, ma kłopoty rodzinne

Jak założyć firmę online

Cechy gracza giełdowego

Musi wykazać się:

 wiedzą na temat rynków finansowych
 zmysłem analitycznym
 silną wolą, wiedzieć kiedy powiedzieć nie
 mieć dużą odporność psychiczną, nie ulegać emocjom
 być cierpliwym
 umieć podejmować szybko decyzje
 potrafi pracować w stresie i pod naciskiem

Wyróżnia się dwa typy graczy giełdowych: pierwszy to inwestorzy, dla których giełda to ciężka praca, drugi to gracze okazjonalni grający dla przyjemności.