Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Giełda jest wirtualnym rynkiem, w którym mają miejsce transakcje dotyczące produktów i usług. Dotyczy najczęściej papierów wartościowych, akcji, obligacji i certyfikatów inwestycyjnych. Giełda jest bardzo wymagająca i ryzykowna dla inwestorów. Jakie cechy powinien mieć gracz, by poradzić sobie w mechanizmach ruletki giełdowej?

Stereotyp gracza giełdowego

Kultura masowa utrwaliła w świadomości ludzi obraz gracza giełdowego:

  • to osoba pozbawiona skrupułów
  • podejmuje wielkie ryzyko, stawia wszystko na jedną kartę
  • jest uzależniona od giełdy, ma kłopoty rodzinne

Cechy gracza giełdowego

Musi wykazać się:

  • wiedzą na temat rynków finansowych
  • zmysłem analitycznym
  • silną wolą, wiedzieć kiedy powiedzieć nie
  • mieć dużą odporność psychiczną, nie ulegać emocjom
  • być cierpliwym
  • umieć podejmować szybko decyzje
  • potrafi pracować w stresie i pod naciskiem

Wyróżnia się dwa typy graczy giełdowych: pierwszy to inwestorzy, dla których giełda to ciężka praca, drugi to gracze okazjonalni grający dla przyjemności.