Sketchnoting – dla kogo i po co?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Sketchnoting (notatki rysunkowe) polega na przenoszeniu informacji i uzyskanej wiedzy do postaci wizualnej. Ma formę własnoręcznie wykonanych rysunków i szkiców.

Do czego służy sketchnoting?

Notatki graficzne:
– są sposobem na notowanie i zapamiętywanie treści
– dają możliwość prezentowanie informacji w formie wizualnej
– pomagają w myśleniu obrazami, wyzwalają kreatywność
– dają możliwość prezentowania informacji w postaci skrótów myślowych
– skracają proces zapisu i umożliwiają odtwarzanie treści
– sprawdzają się u wzrokowców i kin estetyków

Zasady metody

Pamiętaj:
– nie notuje się całych zdań, tylko słowa klucze
– wyjaśnienia i detale zawsze pisze się mniejsza czcionką na marginesach lub pod głównymi hasłami
– ważne są proste elementy graficzne, nie chodzi tutaj o kunszt plastyczny
– kolory pozwalają na podkreślenie części zapisu
– zawsze notuje się ręcznie, łatwiej wtedy zapamiętuje się treść informacji

Stosuj w pracy na spotkaniach, prezentacjach i konsultacjach!