Sketchnoting (notatki rysunkowe) polega na przenoszeniu informacji i uzyskanej wiedzy do postaci wizualnej. Ma formę własnoręcznie wykonanych rysunków i szkiców.

Do czego służy sketchnoting?

Notatki graficzne:
– są sposobem na notowanie i zapamiętywanie treści
– dają możliwość prezentowanie informacji w formie wizualnej
– pomagają w myśleniu obrazami, wyzwalają kreatywność
– dają możliwość prezentowania informacji w postaci skrótów myślowych
– skracają proces zapisu i umożliwiają odtwarzanie treści
– sprawdzają się u wzrokowców i kin estetyków

sketchnoting-dla-kogo-i-po-co

Zasady metody

Pamiętaj:
– nie notuje się całych zdań, tylko słowa klucze
– wyjaśnienia i detale zawsze pisze się mniejsza czcionką na marginesach lub pod głównymi hasłami
– ważne są proste elementy graficzne, nie chodzi tutaj o kunszt plastyczny
– kolory pozwalają na podkreślenie części zapisu
– zawsze notuje się ręcznie, łatwiej wtedy zapamiętuje się treść informacji

sketchnoting-dla-kogo-i-po-co

Stosuj w pracy na spotkaniach, prezentacjach i konsultacjach!