Praca w Szczecinie. Gdzie i jak szukać pracy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się wciąż na względnie wysokim poziomie. Na koniec 2021 r. wyniosła 5,4%. Tymczasem w województwie zachodniopomorskim wynosiła w analogicznym okresie 7%. Jednak nie w Szczecinie! Tam tylko nieznacznie przekroczyła 3%. Świadczy to o dużym potencjale rozwojowym tego regionu i możliwości znalezienia atrakcyjnej pracy.

Bezrobocie w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim

Stopa bezrobocia województwie zachodniopomorskim utrzymuje się od wielu lat na poziomie nieznacznie powyżej średniej dla Polski. Oscyluje wokół 7%, co oznacza, że siedem na sto osób pozostaje bez zatrudnienia. Jest to jednak wskaźnik odnoszący się do bezrobocia rejestrowanego, a więc nie ujmuje tych osób, które pozostają bez pracy, ale jednocześnie nie są zarejestrowane w urzędzie pracy. W istocie więc poziom bezrobocia w województwie zachodniopomorskim jest wyższy. W obliczu tych danych fenomenem jest sama stolica województwa – Szczecin, w którym stopa bezrobocia wyniosła w 2021 r. zaledwie 3,4%.

Wziąwszy pod uwagę, że osoby w wieku produkcyjnym stanowią niemal 60%, można przypuszczać, że szansa na znalezienie pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym jest bardzo duża.

Jaką pracę oferuje Szczecin i województwo zachodniopomorskie?

Spadek poziomu bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w roku 2021 w stosunku do roku 2020  świadczy o tym, że mieszkańcy poszukują zatrudnienia i z sukcesem je znajdują. W Szczecinie warto szukać pracy przede wszystkim ze względu na zarobki, które nie odbiegają od średniej wartości dla Polski. W 2021 r. ich średnia wysokość w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 639,93 zł brutto.

Na dobrze płatną posadę mogą liczyć przede wszystkim osoby zatrudnione:

  • w sektorze informacji i komunikacji,
  • branży nieruchomości,
  • w sektorze przemysłowym,
  • na stanowiskach naukowych i technicznych.

Gdzie mieszkańcy Szczecina i województwa zachodniopomorskiego mogą szukać ofert pracy?

Z całą pewnością można stwierdzić, że na mieszkańców województwa zachodniopomorskiego czeka praca. Szczecin ma do zaoferowania wiele posad dzięki korzystnemu położeniu. Jest też ważnym punktem turystycznym, a przez to i kulturalnym. Nic więc dziwnego, że tak poszukiwani przez pracodawców są pracownicy o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu. Na najlepsze warunki zatrudnienia mogą liczyć ci, którzy biegle władają przynajmniej jednym językiem obcym (głównie niemieckim, ze względu na przygraniczne położenie).

Zarówno oferty pracy, jak i proponowane wynagrodzenie są konkurencyjne wobec możliwości zatrudnienia w innych dużych polskich miastach. Informacje na temat wakatów można znaleźć w lokalnych internetowych serwisach informacyjnych, na profesjonalnych portalach społecznościowych, a także w urzędzie pracy i prasie. Warto też korzystać z wyszukiwarek ofert pracy. Pozwalają one zawęzić wybór do preferowanego miasta, stanowiska, typu umowy i wymiaru zatrudnienia. Wysyłając tą drogą dokumentację aplikacyjną, można też zweryfikować ocenę potencjalnego pracodawcy, by utwierdzić się w przekonaniu, że warto dołączyć do personelu wybranej firmy.