Restrukturyzacja firmy jest głębokim procesem. W trakcie jego trwania przeprowadza się duże zmiany, minimum w jednym z trzech aspektów przedsiębiorstwa: w organizacji wewnętrznej firmy, w zakresie działania lub w strukturze kapitałowej.

Cel restrukturyzacji

Celem zmian w trakcie restrukturyzacji jest przywrócenie w firmie równowagi wewnętrznej, albo zewnętrznej. Zmiany dotyczą:

 struktur pasywów oraz aktywów
 wiążą się z modernizacją struktur organizacyjnych
 zasad funkcjonowania firmy

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny jest podobny do biznesplanu. Zostaje w nim zaplanowany proces naprawy danej firmy. W oparciu o ten plan:

 przeprowadza się działania sanacyjne zadłużonego przedsiębiorstwa
 wierzyciele mają możliwość wyrobienia sobie opinii co do realności wykonania przyjętych założeń

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwala na odzyskanie zaufania, zyskania czasu oraz pozyskania środków finansowych, które umożliwią firmie dalsze samodzielne funkcjonowanie.