Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Restrukturyzacja firmy jest głębokim procesem. W trakcie jego trwania przeprowadza się duże zmiany, minimum w jednym z trzech aspektów przedsiębiorstwa: w organizacji wewnętrznej firmy, w zakresie działania lub w strukturze kapitałowej.

Cel restrukturyzacji

Celem zmian w trakcie restrukturyzacji jest przywrócenie w firmie równowagi wewnętrznej, albo zewnętrznej. Zmiany dotyczą:

  • struktur pasywów oraz aktywów
  • wiążą się z modernizacją struktur organizacyjnych
  • zasad funkcjonowania firmy

Plan restrukturyzacyjny

Plan restrukturyzacyjny jest podobny do biznesplanu. Zostaje w nim zaplanowany proces naprawy danej firmy. W oparciu o ten plan:

  • przeprowadza się działania sanacyjne zadłużonego przedsiębiorstwa
  • wierzyciele mają możliwość wyrobienia sobie opinii co do realności wykonania przyjętych założeń

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa pozwala na odzyskanie zaufania, zyskania czasu oraz pozyskania środków finansowych, które umożliwią firmie dalsze samodzielne funkcjonowanie.