Kto może grać na rynku Forex?

2 tygodnie temu

2020.10.09

0 minuty i 46 sekundy

Czym jest Forex? Jest globalnym rynkiem walutowym. Dokonuje się na nim transakcji kupna i sprzedaży walut z każdego miejsca na świecie. Jest to największy płynny rynek. Głównymi jego klientami są banki i instytucje finansowe. Handel walutą odbywa się za pomocą sieci komputerowych, które łączą uczestników.

Kto może być graczem w Forex?

Każdy z nas może być uczestnikiem transakcji walutowych:

  • należy wybrać regulowaną firmę brokerską
  • prowadzić inwestycje jako „zwykły klient indywidualny”(ochrona przed ujemnym saldem)
  • uzyskać status klienta profesjonalnego (bez ograniczenia maksymalnej dźwigni)

Klient profesjonalny

Musi spełnić dwa z trzech kryteriów:

  • dokonać transakcji o znacznej wartości, nie mniej niż 10 razy na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów
  • zarządzać portfelem inwestycyjnym (500 000 euro)
  • pracować na stanowisku w branży finansowej ( co najmniej rok)
  • Pamiętaj,  jako klient profesjonalny zwiększasz ryzyko utraty kapitału, musisz być świadomy tego ryzyka.
Czytaj więcej