Czym jest Forex? Jest globalnym rynkiem walutowym. Dokonuje się na nim transakcji kupna i sprzedaży walut z każdego miejsca na świecie. Jest to największy płynny rynek. Głównymi jego klientami są banki i instytucje finansowe. Handel walutą odbywa się za pomocą sieci komputerowych, które łączą uczestników.

Jak założyć firmę online

Kto może być graczem w Forex?

Każdy z nas może być uczestnikiem transakcji walutowych:

 należy wybrać regulowaną firmę brokerską
 prowadzić inwestycje jako „zwykły klient indywidualny”(ochrona przed ujemnym saldem)
 uzyskać status klienta profesjonalnego (bez ograniczenia maksymalnej dźwigni)

Jak założyć firmę jednoosobową ?

Klient profesjonalny

Musi spełnić dwa z trzech kryteriów:

 dokonać transakcji o znacznej wartości, nie mniej niż 10 razy na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów
 zarządzać portfelem inwestycyjnym (500 000 euro)
 pracować na stanowisku w branży finansowej ( co najmniej rok)

Pamiętaj,  jako klient profesjonalny zwiększasz ryzyko utraty kapitału, musisz być świadomy tego ryzyka.