Wyjście z długów jest procesem długotrwałym. Osiągnięcie stabilizacji finansowej jest możliwe. Jakie należy podjąć działania?

Jestem dłużnikiem Co robić?

Porady dla dłużnika

Zastosuj poniższe wskazówki a proces wychodzenia z długów będzie łatwiejszy.

 nigdy nie unikaj kontaktu z komornikiem, wierzycielem
 spróbuj podjąć negocjacje co do warunków spłaty zadłużenia
 kompromis negocjacji może polubownie rozwiązać sporną kwestię
 skonsoliduj zadłużenie
 złóż wniosek o umorzenie części lub całości długu do określonej instytucji
 w trudnych przypadku trzeba ogłoś upadłość konsumencką lub upadłość przedsiębiorcy
 można zwrócić się o pomoc do instytucji pomagających wyjść z długów, opłaty nie są drogie

Jestem dłużnikiem Co robić?

Krok po kroku

Te proste działania pomogą w procesie wyjścia z długów:

 zbadaj swój budżet i przeanalizuj przychody i rozchody
 zapłać drobne zobowiązania
 nie wstydź się prosić o pomoc
 odbieraj korespondencję
 nie unikaj trudnych rozmów
 jeśli musisz sprzedać cześć majątku, nie wahaj się

Pamiętaj! Liczy się uczciwość w spłacie zobowiązań.