Jestem dłużnikiem? Co robić?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Wyjście z długów jest procesem długotrwałym. Osiągnięcie stabilizacji finansowej jest możliwe. Jakie należy podjąć działania?

Porady dla dłużnika

Zastosuj poniższe wskazówki a proces wychodzenia z długów będzie łatwiejszy.

 • nigdy nie unikaj kontaktu z komornikiem, wierzycielem
 • spróbuj podjąć negocjacje co do warunków spłaty zadłużenia
 • kompromis negocjacji może polubownie rozwiązać sporną kwestię
 • skonsoliduj zadłużenie
 • złóż wniosek o umorzenie części lub całości długu do określonej instytucji
 • w trudnych przypadku trzeba ogłoś upadłość konsumencką lub upadłość przedsiębiorcy
 • można zwrócić się o pomoc do instytucji pomagających wyjść z długów, opłaty nie są drogie

Krok po kroku

Te proste działania pomogą w procesie wyjścia z długów:

 • zbadaj swój budżet i przeanalizuj przychody i rozchody
 • zapłać drobne zobowiązania
 • nie wstydź się prosić o pomoc
 • odbieraj korespondencję
 • nie unikaj trudnych rozmów
 • jeśli musisz sprzedać cześć majątku, nie wahaj się

Pamiętaj! Liczy się uczciwość w spłacie zobowiązań.