Wiedza osoby dorosłej w zakresie odpowiedzialności dzieci za długi rodziców oraz świadomość ich konsekwencji uchroni pociechy przed bardzo przykrymi konsekwencjami spłaty zobowiązań finansowych.

Jak zabezpieczyć dzieci przed długami rodziców?

Odpowiedzialność za długi rodziców po ich śmierci

W przypadku śmierci rodzica odpowiedzialność za jego zobowiązania majątkowe i długi przechodzi między innymi na dzieci. Konieczne działania:

 przeprowadzić analizę i ocenę majątku zmarłego
 udać się do radcy prawnego lub do zaufanej osoby z prośbą o poradę
 nie ulegać presji rodziny
 podjąć decyzję: przyjąć lub odrzucić spadek

Jak zabezpieczyć dzieci przed długami rodziców?

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza oznacza:

 spadkobierca będzie odpowiadał za spadkowe długi wyłącznie do wartości odziedziczonego spadku
 nie musi spłacać zobowiązań rodzica z własnego majątku
 w przypadku małoletniego dziecka konieczny jest przedstawiciel ustawowy, kurator

Należy zadbać o dzieci i zabezpieczyć je przed konsekwencjami swoich błędów.