Jeśli chcesz zainwestować środki finansowe w ziemię, pamiętaj, że możesz to zrobić kupując ziemię rolną lub działkę budowlaną. Lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w grunty.

Dlaczego inwestycja w ziemię się opłaca?

Zakup ziemi należy do tzw. pewnych inwestycji. Za zakupem gruntu przemawiają trzy
powody:
 poczucie bezpieczeństwa, ziemia jest zawsze w cenie, odporna na wahania rynkowe prawnie dziedziczona,
 zysk, ziemia jako ograniczone dobro ma stałą podaż i rosnący popyt
 różne możliwości, ziemia jest nie tylko lokatą pieniędzy, można ją wydzierżawić, odsprzedać, przekształcić w działkę budowlaną lub pozostawić w spadku

Czy warto inwestować w ziemie?

Zakup gruntu

Przed podjęciem decyzji o zakupie należy:
 dokonać analizy kupowanego terenu oraz posiadać wiedzę związaną z planami rozwojowymi tego obszaru
 sprawdzić stan prawny kupowanego gruntu
 skonsultować inwestycję z osobą zaufaną lub wyspecjalizowaną firmą

Czy warto inwestować w ziemie?

Według analiz ekonomicznych kupując ziemię możesz spodziewać się zysków od 20% do 30 % rocznie.