Jak zorganizować czas w pracy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jakie trzeba mieć cechy chcąc grać na giełdzie? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

W pracy spędzamy wiele godzin. Codziennie stajemy przed kolejnymi wyzwaniami, realizacją projektów i zadań. Praca nie może być czynnikiem stresogennym. Jej właściwa organizacja polepszy jej jakość i intensywność.

Podstawowe wskazówki

 •  Wyznacz sobie cele i zadania na każdy dzień
 • Rozłóż czynności w czasie
 • Zadania najtrudniejsze i czasochłonne zrób na początku dnia pracy
 • Dokonaj hierarchizacji i priorytetyzacji zadań
 • Nie rozpraszaj się mniejszymi zadaniami, nie dokładaj sobie niepotrzebnie obowiązków
 • Monitoruj w ciągu dnia swoją pracę
 • Wymagaj od siebie i od innych
 • Jeżeli sobie nie radzisz poproś o pomoc lub radę
 • Zrób sobie przerwę na posiłek
 • Staraj się zamknąć wszystkie sprawy na około 15 minut przed zakończeniem pracy
 • Prowadź higieniczny tryb życia po pracy
 • Zwracaj uwagę na sygnały ostrzegawcze np. bóle głowy, brak koncentracji itp.

Indywidualne zarządzanie organizacją czasu w pracy zwiększa jej efektywność oraz wpływa na komfort psychiczny pracownika.