Dywersyfikacja portfela jest jednym z najważniejszych sposobów na skuteczny i bezpieczny trading. Zachęcają do niej najwięksi specjaliści z zakresu inwestowania pieniędzy online – zarówno na rynku forex, jak i na giełdzie. Czym dokładnie jest dywersyfikacja i dlaczego warto wprowadzić ją do swojej praktyki tradingowej?

Z tekstu dowiesz

  • w jaki sposób dywersyfikacja portfela zabezpiecza Twoje finanse,
  • dlaczego dzięki dywersyfikacji można zwiększyć szansę na zawarcie zyskownych transakcji,
  • jak dywersyfikacja zwiększa wiedzę na temat działania rynku.

Dywersyfikacja portfela polega na inwestowaniu w różne instrumenty dostępne na rynkach, co wiąże się z rozdzielaniem swojego kapitału na kilka inwestycji. Można również stosować dywersyfikację pod względem celu i horyzontu inwestycyjnego oraz ze względu na rodzaj rynku.

  • Cel i horyzont inwestycyjny – inwestycja może mieć charakter krótkoterminowy (daytrading na forex) lub długoterminowy (kupno akcji konkretnej firmy)
  • Rodzaj aktywów – tego typu dywersyfikacja polega na dodaniu do portfela inwestycyjnego np. kontraktów CFD na surowce (instrumenty pochodne), akcje konkretnej spółki (instrumenty udziałowe), obligacji Skarbu Państwa (instrumenty dłużne). W ten sposób tworzy się portfel o zróżnicowanym ryzyku.
  • Rodzaj rynków – w tej metodzie dywersyfikacji portfela lokuje się kapitał na różnych rynkach np. walutowym, surowcowym, akcyjnym, kryptowalut czy indeksów giełdowych. Powoduje to, że inwestycje nie są ze sobą silnie skorelowane.
    Dywersyfikacja niesie za sobą kilka korzyści. Biuro maklerskie online i dom maklerski TMS Brokers zebrali dla Ciebie najważniejsze z nich.

1. Dywersyfikacja portfela zabezpiecza Twoje finanse

Zarówno rynek walutowy, jak i giełda są rynkami zmiennymi. Choć istnieją metody dzięki którym można ocenić, w jakim kierunku mogą podążać poszczególne kursy instrumentów, nie ma stuprocentowej gwarancji, że wszystko potoczy się zgodnie z przewidywaniami. To właśnie dlatego inwestowanie pieniędzy online na foreksie czy innym rynku jest obarczone ryzykiem.

Dzięki dywersyfikacji można ograniczyć ryzyko straty. Gdy inwestujesz pieniądze w kilka rodzajów instrumentów, nie przeznaczasz wszystkich dostępnych na rachunku środków tylko na jeden z nich. W ten sposób, jeśli np. inwestycja w kontrakt CFD na indeks DAX okaże się niekorzystna, stracisz maksymalnie tyle, ile przeznaczyłeś na ten instrument.

2. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego to szansa na większy zysk

Skuteczna strategia dywersyfikacji pozwala Ci zwiększyć Twoją szansę zarobku na transakcjach. Gdy inwestujesz pieniądze w kilka różnych instrumentów, możesz sprawdzić swoje umiejętności zarówno na rynku walutowym, jak i na innych instrumentach.

Dywersyfikacja portfela to także doskonały sposób na przekonanie się, jak rozumiesz mechanizm działania analizy technicznej. Śledzenie wykresów, odczytywanie z nich informacji, a także wyciąganie wniosków – to wszystko jest dosyć trudne (zwłaszcza dla początkujących traderów), jednak możliwe do zgłębienia. Jeśli wdrażasz AT na wielu różnych wykresach, szybciej się jej uczysz i poznajesz najlepsze strategie – stajesz się więc skuteczniejszym traderem.

3. Dywersyfikacja portfela zwiększa Twoją wiedzę na temat działania rynków

Inwestowanie w kilka instrumentów sprawia, że musisz stale obserwować zmieniające się notowania par walutowych czy surowców. To z kolei niesie za sobą konieczność obserwacji całego lub kilku rynków, na których grasz. Choć początkowo przyswojenie wielu informacji może wydawać się trudne, jest bardzo opłacalne.

Znajomość aktualnej sytuacji na rynku sprawia, że zrozumienie analizy fundamentalnej jest znacznie łatwiejsze. Masz świadomość tego, co aktualnie wpływa np. na poszczególne kursy walut lub jaka sytuacja gospodarcza panuje w niektórych krajach. W ten sposób możesz podejmować bardziej przemyślane decyzje inwestorskie i zwiększać swoje szanse na zawieranie transakcji przynoszących zyski.

Dywersyfikacja portfela to nie tylko dywersyfikacja ryzyka, dzięki której możesz zabezpieczyć się przed poniesieniem strat. Za pomocą tej techniki masz także szansę poprawić swoje umiejętności inwestorskie i zostać skutecznym traderem.