Depresja nazywana jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Należy do zaburzeń nastroju, które utrzymują się długi okres czasu. Ocenia się, że około 10% populacji na świecie cierpi na depresję. Częściej na nią chorują kobiety.

Objawy depresji

 •  obniżony nastrój niezależnie od okoliczności, smutek, przygnębienie
 • zobojętnienie emocjonalne
 • szybkie męczenie się
 • zaburzenia snu
 • zmiany łaknienia i masy ciała
 • poczucie bezsensu
 • spowolnienie, brak koncentracji
 • zaburzenia pamięci
 • myśli samobójcze

Jak depresja wpływa na efektywność w pracy?

Skutki stanów depresyjnych w pracy

 • niechęć do pracy
 • brak motywacji do zajęcia się obowiązkami zawodowymi
 • częsta absencja w pracy
 • wolne tempo pracy, opóźnienia realizacji zadań
 • trudne relacje ze współpracownikami, brak właściwego przepływu informacji
 • przytłoczenie zadaniami i niewywiązywanie się z nich, pomyłki
 • stan apatii w pracy lub nadmierne pobudzenie

Jak depresja wpływa na efektywność w pracy

Dla pracownika niezwykle ważne jest podjęcie leczenia i uruchomienie strategii radzenia ze stresem w miejscu pracy.